Om os / Styregruppe / Referater fra Styregruppemøder / 11. august 2016

11. august 2016

Styregruppemøde den 11.08.2016.

Deltagere: Pia/Gismo, Jepser/Bella, Pia/træner, Kirsten/træner og mig selv.

Dagsorden.
Pkt 1. Hjemmesiden, evt justeringer.
Der blev foretaget småændringer.
Beskrivelsen af træning udarbejdes, når det er helt fastlagt med nye trænere.
Styregruppen er blevet opmærksom på, at der er divergens mellem hvad der står på siden om tæver i løbetid’s mulighed for at deltage i træningen og det der mundtligt orienteres om. Det fremgår at ”højløbske tæver” ikke kan deltage i træningen, men det bliver oplyst til medlemmerne at ”tæver i løbetid” ikke kan deltage i træningen. Det blev besluttet, at tæver i starten af løbetiden (den første uge), kan deltage i træningen, under forudsætning af, at det ikke forhindrer andre i at træne. Det drejer sig om, at det kan være meget vanskeligt at træne sin hanhund, men en løbetidstæve på holdet. Ud fra, at der kan være tæver i løbetid i hele sæsonen, kan hanhundeejerne få problemer med at deltage i træningen. Har man en tæve i løbetid SKAL man meddele træneren dette og tage behørigt hensyn, er man i tvivl om noget, kan man spørge træneren. Konkret er det suverænt trænerens afgørelse, om tæven kan deltage i træning, hvis det give problemer.

Pkt 2. Styregruppens sammensætning.
Bente/Lui har ønsket at udtræde af gruppen. Kirsten ønsker ikke at være med i Styregruppen. Jesper ønsker at få tid til at se hvad det går ud på. Ellers som hidtil.

Pkt.3.Klubbens økonomi.
Der er nogle få hundrede på bogen. Med kontingentforhøjelse og flere træningsmuligheder (nye trænere) forventes ”bedre tider”. Jesper undersøger muligheden for at etablere gratis mobilpay-ordning.

Pkt.4. Trænersituationen. Hvem træner hvem, hvornår. Nye trænere.
Vi er så heldige, at erfarne hundefolk, Laila og Inger har givet tilsagn om at indgå i trænerstaben i kommende sæson. Dette giver mulighed for at lave flere hold og forskellige tilbud. Planen er, at der kan blive mulighed for at tilbyde a) baby/hvalpehold, b)unghunde/voksenhold (lydighed) og c) rally/agilityhold. Kirsten laver aftaler med nye trænere og offentliggør aftalen på fb (pga nærtstående opstart) .

Pkt.5. Trænerløn/kørselsgodtgørelse.
Niveau som hidtil. Udgiften stiger pga 2 nye trænere. Det forventes flere kursister pga flere træningstilbud.

Pkt. 6. Træningskalender/planlægning.
Ingen træning den 1/10. Trænerne meddeler Pia/Gismo, hvad der skal stå i kalenderen.

Pkt. 7. Forslag til aktiviteter.
Joan undersøger mulighed for tur til Vandhunden i Mou. Det skal foregå en søndag, så det ikke påvirker træningen og trænernes mulighed for at deltage.
Forslag til aktiviteter er altid velkomne.

Pkt. 8. Indkøb til Pladsen.
Der er stadig planer om at lave en parkour bane. Kommunen har endnu ikke givet tilbagemelding om, om der må laves en stationær bane, så derfor kan der laves flytbare redskaber. Har man sager, som man kunne tænke sig at donere (paller m.m.m.) vil det være herligt. Spørg Trænerne, hvad der har interesse. Jesper laver en ”træstige”.

Pkt.9. Medlemsmøde.
Fastsættes til den 29.0ktober 2016.

Pkt. 10. Arbejdsdag.
Pia/træner finder ud af om der er behov for en arbejdsdag med Fællesklubben. Dato vil fremgå af træningskalender.

Pkt. 11. Opstart den 20.aug.
Kl 10.00-10.45 træning.
Kl 11.00-11.30 Info.
Der serveres masser af kaffe og et bette stykke kage. (joan bestiller).

Pkt. 12. Næste styregruppemøde.
Den 17.september, efter træning.

Ref. joan
Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com