21. maj 2016

Referat fra Styregruppemøde den 21.05.2016.

1. Styregruppen har besluttet, at der ikke er grundlag for at tage til fællessvømning i "Vandhunden" i stedet for træning, i denne omgang. Tilslutningen til arrangementet er ikke stort nok.

2. Økonomi. Aktuelt er der en kassebeholdning på ca 3000,-.
trænerlønninger og udgifter til medlemsmøde og afslutning skal afholdes af de 3000.

3. Kontingent sæson "Efterår 2016" og fremover.
Pga. at alm prisregulering, skelen til prisniveauet for hundetræning i forskellig regi og at der pt kun er to hundeklubber (tidl.3) til at afholde fællesudgifter besluttes, at kontingent for en sæson hæves til 400,-. Det besluttes endvidere, at der fremover kun er en form for kontingent. Der betales et kontingent pr. hund. En familie betaler for max 2 hunde.

4. Status Fællesklubben. Der er indkøbt ny græsslåmaskine. Det er endnu ikke afklaret, om det er muligt at etablere en hundefitness-bane ved klubhuset.

5. Klubbens hjemmeside. Siden skal gennemgås af Styregruppen inden næste sæson for at indholdet er up-to-date.

6. Miljøtræning i Karolinelund den 04. Juli. Alle møder kl 10 ved bagindgangen. Kirsten sørger for spændende træning. Pia laver opslag på Facebook, hvor der inviteret til at medlemmer melder sig til kagebagning.

7. Status træning. Dejligt med dejlige hunde og glade ejere til træningen. Planen er at kombinationen Rally/Agility fortsættes næste sæson. Begge trænere uddyber overvejelser om næste sæsons træning til medlemsmøde den 11.juni.

8. Medlemsmøde afholdes 11.06. Efter træning, så hvalpeholdet må meget gerne blive og hygge indtil voksenholdet har trænet. Formanden (Pia/træner) aflægger beretning. Begge trænere fremlægger plan for næste sæsons træning. Der orienteres om kontingentforhøjelse m.v. Pia/Gismo sørger for lidt godt til kaffen. Vi håber, at mange har lyst til at komme med ris/ros, der kan danne grundlag for tilrettelæggelse af næste sæson. På mødes kan interesserede melde sig ind i Styregruppen.

9. Afslutning af sæson "Forår 2016" den 16.06.2016. Mere info senere.

Ref. Joan
Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com