Om os / Styregruppe / Referater fra medlemsmøder / 11. juni 2016

11. juni 2016

Medlemsmøde d. 11.06.16

Pia træner bød velkommen og fortalte kort om træningsforløbet på voksenholdet, Pia har indtryk af at kombinationen Rallylydighed og Agility fungere godt for gruppen, der har været et godt fremmøde, og alle har arbejdet godt. Pia føler at det har givet større overskud til bedre planlægning at de igen er to trænere.

Kirsten var også meget tilpas over hvalpeholdet, godt hold, godt fremmøde og frem for alt godt engagement, og dejligt at der er tid og overskud til også at blive bagefter til lidt socialt samvær.

Pia/ Gismo fortalte at økonomien ser fin ud. Pt. Er der et overskud på 3000,00 kr. hvoraf der skal afholdes medlemsmøde, afslutning og træner løn.

Fra og med efterårssæsonen bliver kontingentet sat op til 400,00 kr. dels pga. alm. Prisstigning, dels fordi vi nu kun er to klubber til at betale huslejen, også har vi jo fået væsentlige forbedringer i klubhuset m. vand, toilet og køleskab. Trænerne kigger nærmere på kalenderen men forventer opstart igen sidst i august, husk at holde øje med hjemmesiden.

Pia orienterede om vores planer om at lave Fitness/ Dog Paqour bane, ansøgning sendt til kommunen, vi forventer det bliver godkendt, og at vi selv kan lave det på en arbejdslørdag i efteråret uden de store økonomiske udgifter, da vi har mange kontakter som kan skaffe/levere forskellige ting dertil.

Pia træner og Kirsten fortalte hver især hvordan de har tænkt afslutningen skal foregå,
Pia vil lave en rally/ agilitybane som vi kort får lov til at gennemgå, og derefter vil hun enkeltvis vurdere/ give fedback på samarbejdet hund og fører imellem.
Kirsten laver en prøve som hvalpeholdet får point for gennemførelsen af. (spændende)

Herefter var ordet frit, folk kunne komme med dit og dat:

Der blev bla. Spurgt til besøg i vandhunden?
som pt. Er indstillet pga. manglende tilslutning, men vi prøver igen til efteråret om der er tilslutning til det.

Der blev talt om hvordan man kan promovere pladsen?
der går mange Bernere rundt som vi godt kunne slå et slag for også kom på vores plads…

Der blev stillet spørgsmål til hvordan vi som træningsplads bedst kunne komme i kontakt til vore medlemmer i det tilfælde som sidste lørdag hvor vi aflyste pga. vejret og manglende tilslutning. Konklusionen blev at vi skulle prøve med en sms gruppe!!!

Aktiv tilmelding er nødvendig til vore arrangementer, blev også vendt pga. indkøb m.m.
ligesom det også er en meget god ide at melde afbud til træneren når man ikke kommer.
i samme ombæring blev der talt om at når folk ikke kommer igen, så lige ringe og høre årsagen,
gøre synligt at vi lægger mærke til når du ikke kommer.

Sidst men ikke mindst meldte Jesper/ Bella sig til styregruppen. Velkommen ombord.
Der blev kort opridset hvilke arbejdsopgaver vi har i styregruppen.

Ref. Pia/ Gismo

Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com