Om os / Styregruppe / Referater fra Styregruppemøder / 17. februar 2016

17. februar 2016

Referat fra Styregruppemøde den 17.02.2016.
Deltagere Pia, Pia, Bente og Joan

1. Træning.
Kl. 09-9.45 træning for baby og hvalpe.
Kl. 10.00-10-45. Alle andre dejlige hunde.

Træner Pia udarbejder træningskalender der indeholder rally, agility, hundefitness . Der vil blive lavet andre arrangementer i steder for alm. træning som vil blive annonceret i god tid. Der bliver tale om bytur, træning på andre lokaliteter, hundesvømning og andre sjove ting. Som noget nyt vil vi , i løbet af sæsonen, etablere en hundefitness bane, som dels skal anvendes som dagens træning og som skal bruges som supplement til anden træning. Formålet med hundefitness er at styrke hundens kropskontrol, stabilitet, balance, smidighed og selvtillid. Træningen bygger på koncentreret kontakt mellem hund og ejer og drejer sig om sjov samarbejde og sjovt samvær.
På nuværende tidspunkt, er der gang i at indsamle materialer til redskaberne til fitness aktiviteterne og der vil blive lavet en arbejdsdag, hvor vi hygger os med at få lavet nogle gode aktivitetsmuligheder.

Folk der er interesserede i at give en hånd med som træner eller hjælpetræner er stadig meget velkomne.

2.Arrangementer.
Besøg til Vandhunden i Mou. Hvis der er tilslutning aftales besøg og svømning for vovse en lørdag formiddag som så er dagens træning.
Bytur arrangeres en dag hvor der er dejlig forårsvejr.
Vi håber at medlemmerne har gode ideer.
Generelt vil vi lave arrangementerne med tilmelding, så vi få lavet det, flest mulige medlemmer er interesserede i og så for at sikre, at klubbens finanser komme flest muligt til gode.
Der vil være arrangementer der kræver ”egenbetaling” (eksempelvis besøg hos Vandhunden).

2. Hundefitness bane.
Pia/træner vil undersøge om der er grundlag for at etablere en stationær fitness bane v. drøftelse med fællesklubben (og kommunen). En stor del af materialer til banen kan forhåbentligt skaffes gratis. Der laves arbejdsdag til etablering af redskaber/bane.

3. Fællesklubben.
Sirius har stoppet sit engagement på Hundepladsen pr 01.02.2016. Dette påvirker vores økonomi, såfremt der ikke kommer nye lejere. Vi får højere husleje og højere udgift til fællesudgifter (vedligehold af hus og pladsen).
Der er igangværende arbejde med at indlægge vand og etablere rigtigt toilet.
Pia/Træner vil drøfte muligheden for at få renoveret agilitybanen som trænger til en kærlig hånd.

4. Økonomi.
Der er udarbejdet regnskab (vedhæftet) som skal sendes til DBSK. Regnskab for 2015 blev godkendt.
Der bliver formentlig behov for at hæve kontingentet fremover (fra Sæson Efterår 2016). Dels på baggrund af øgede udgifter til fællesklubben, dels pga kvaltetsløftet med vand, toilet og for meget forskelligartede træningsmuligheder på pladsen. Styregruppen er enige om at, hvis vi sammenligner os med andre træningsmuligheder er vores kontingent særdeles billigt.
Mere om dette når vi kender de fremtidige udgifter til husleje, vedligehold m.m.

Kontingent skal betales senest ved 3. træningsgang, hvis man vil have mulighed for at træne. Betaling gerne via bank, men kan også gøres kontant til et medlem af Styregruppen.

5. DBSK/Bernerbladet.
Der skal ikke længere laves indlæg til Bernerbladet ifølge DBSK.
Kontaktperson til DBSK er Joan

6. Medlemsmøde.
Laves efter april, hvor det forventes at der er klarhed på klubbens økonomiske situation. Medlemmerne er naturligvis meget velkomne til at komme med synspunkter og input til hver en tid.

7. Sæsonstart.
Vi starter sæson Forår 2016 den 05.03.2016. Vi mødes kl 10.00. Traditionen tro vil Pia/træner orientere lidt om sæsonens træning og der vil blive serveret kaffe og et eller andet hyggeligt. Vi har besluttet, at nye såvel som gamle medlemmer skal udfylde ny indmeldelsesblanket, så tlf.nr og mailadresse er opdaterede. Man skal venligst huske forsikring og vaccinationsattest på vovse.

Vi glæder os til en ny sæson med masser af træning og hygge med dejlige Bernere og deres ejere fra hele Nordjylland.

Ref : Joan.
Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com