Styregruppemøde den 10.04.2014.

 

1. Status fra Trænerne.

Ref:Alle træninger afholdt. Nye medlemmer er kommet til - dejligt :) .Når der kun er een Træner er det lidt svært at få talt med kursisterne. Der er opmærksomhed på at alderssammensætningen ( vovsernes altså) kan være så stor, at alle ikke få optimal udbytte af træningen.

 

2. Ringtræning Jytte ??

Ref:Jytte kommer ikke den 24. Maj pga Skue i Vadum. Kirsten undersøger muligheden for besøg af Jytte i Sommerferien. Resultat vil fremgå af hjemmesiden.

 

3.Arrangeres der pelsplejekursus ??

Ref: Juhuuuuu, der er hverdagsliv pelspleje i klubben den 12.05.2014. Kirsten ansvarlig, laver opslag på hjemmesiden.

 

4. Sommerafslutning, hvad skal vi ?

Ref: Traditionen tro, skal vi selvfølgelig more os med " sjov på pladsen" og grill-fest. Folk skal medbringe vovse, mega godt humør, lækkerier til grillen osv. Alle mødes kl 10 den 24 maj i Klubben. Pia J giver på vegne af Niels, lovning på at han medbringer grill. Drikkevarer kan købes i klubben. Styregruppen hygger sig med sommerrengørring af Klubhuset efter festlighederne. Pia træner og Louise udtænker, uddeligerer opgaver, planlægger og styrer aktiviteterne til " sjov" og foretager nødvendig indkøb. Kirsten laver opslag til hjemmesiden.

 

5. Klubbens økonomi.

Ref: Ingen problemer, drøftelse udsættes.

 

6. Behov for træneruddannelse.

Ref: Trænerne må komme med konkrete forslag som er relevant og som de har tid og lyst til, så Styregruppen kan tage stilling :)

 

7. Forslag til gæstetrænere.

Ref: holdningen er at gæsterne er gode input til vores egen træning. Trænerens får mulighed for at træne egne vovser og kursisterne få nye input.

 

Kirsten undersøger mulighederne ( Tine,Jytte, Ulla m.fl.). Mulige arrangementer opslås på hjemmesiden.

 

Fantastiske Henriette, der kan alt med rally, har givet tilsagn om sammen med fantastiske Pia, der vist kan næsten alt med rally, at stå for Rallytræning i sommerferien. Der afholdes 10 gange træning på onsdage kl 19, til den fantastisk billige pris a 200 kr, for alle gangene. (Der skal betales for at bruge Klubhuset ud over det vi gør til sæssontræning). Træningen er for medlemmer af " Berner Sennen Nordjylland". Kirsten laver opslag på hjemmesiden.

 

8. Forslag om,at vi anbefaler indkøb af ordentlige stativer til affaldsposerne, så pladsen altid er appetitlig at komme til.

Ref: Pia træner tager det med til næste møde i Fællesklubben.

 

9. Trænerne og fremtiden ???

Ref: Louise deltager når hun kan, må ind imellem selv passer super,lækre,dejlige, søde Luccas. Giver besked til Pia, Kirsten når hun er forhindret. Pia fortsætter med uændret styrke, aftaler med Louise/Kirsten, hvis hun er forhindret. Kirsten er på hundebanen igen ( HURRAAAA) hun vil fokusere på de mindste bernerbamser.

Træningen planlægges,når det vides hvor mange og hvilken alder vovserne på efterårsholdet har.

 

10. Ny kontaktperson til DBSK.

Ref: Joan er valgt.

 

11. FOTO af begivenheder på pladsen.

Ref: For at sikre at hjemmesiden giver et billede af livet på pladsen, opfordres ALLE til at tage billeder og sende til Kirsten. Hun vil gerne forklare hvordan man gør, hvis der er behov for det.

 

Referent : Joan

 

 
Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com