Om os / Styregruppe / Regler for styregruppe

Styregruppen
Daglig ledelse af træningspladsen foretages af styregruppen
Når du er medlem af en styregruppe har du et særligt ansvar for pladsens gennemførelse og succes.
Styregruppen består af max 5 personer.

En formand
Styregruppeformanden har det overordnede ansvar for pladsen støttet af styregruppen.
Er ansvarlig for at der er balance mellem træningspladsen, medlemmerne og DBSK.

Kontaktperson til DBSK.
Modtager vejledning og opbakning fra de øvrige medlemmer af styregruppen.

Kasserer
Sørger for der er balance i regnskabet/ betaler evt. regninger.
Sender ved årets afslutning regnskab til DBSK

Webmaster
Skal sørge for hjemmesiden altid er opdateret med hvad der sker på pladsen.

Medlem

Styregruppens opgave er
Foretage den overordnede ledelse af pladsen
Være ansvarlig for træningspladsen over for medlemmerne.
Godkende alle vigtige planer og større afvigelser
Sikre at de nødvendige ressourcer er til stede på træningspladsen også økonomisk.
Tage afgørelser i evt. konflikter på træningspladsen.
Styregruppen skal arbejde udelukkende for at lave så god en træningsplads som muligt inden for de rammer der er tilgængelig.
Sørge for trænerne er så godt uddannet som mulig til at varetage træningen på pladsen.
Styregruppen skal varetage medlemmernes interesse og sørge for at træningspladsen er et lærrigt/hyggeligt og demokratisk sted at være.
Styregruppen skal være med til at overholde de regler der er på pladsen sammen med medlemmerne.
Styregruppen skal sørge for der udsendes referater fra møder i styregruppen/beslutninger til medlemmerne til orientering.
Som medlem af træningspladsen er du altid velkommen til at henvende dig til et af styregruppemedlemmerne hvis du har gode ideer til pladsen, arrangementer mv.
Det er også tilladt at skælde ud og komme med konstruktiv kritik.
Al henvendelse fra medlemmer bliver behandlet i styregruppen hurtigst mulig eller ved næste kommende møde i styregruppen.
Styregruppen vælger selv hvem der skal varetage de enkelte opgaver i styregruppen.
Styregruppen forpligter sig for 1 år af gangen.
Derefter er der mulighed for medlemmerne at vælge ny styregruppe.
De allerede siddende medlemmer af styregruppen har ret til at genopstille.
Dette er lavet i henhold til samarbejdsaftalen med Dansk Berner Sennen Klub

Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com