Om os / Styregruppe / Referater fra Styregruppemøder / 24. oktober 2015

24. oktober 2015

Styregruppemøde den 24.10.2015.

Deltagere: Pia, Pia, Birgit, Bente og Joan.

Økonomi:
klubben har godt 4000 kr . Af dette beløb skal der betales trænerløn for Sæson "Efterår 2015", mad til pelsplejekurset, Hostmaster, Juleafslutningen, en del af huslejen for det kommende år mm.
Enkelte mangler at indbetale kontingent.

Medlemstal: Der er ca 25 hunde tilknyttet pladsen.

Orientering fra Fællesklubben:
Der er brugt 5000 kr på reparation af havetraktor, så det må forventes at huslejen bliver på kr 3000.

I samarbejdet med Aalborg kommune er det drøftet, hvad hundeklubberne prioriterer af forbedringer. Første prioritet er vand på pladsen, efterfølgende etablering af rigtigt toilet og efter dette lys på banen. Som situationen ser ud nu forventes det at der bliver indlagt vand i 2016, evt toilet samme år og lys på banen i 2017. Der er ikke taget endelig beslutning om noget endnu.

Trænerseminar:
Pia/træner vil inddrage den nye viden til træningen, der er primært tale om nye ideer til hvalpeholdet. Man er velkommen til at spørge Pia/Træner og Pia/Gismo om kursets indhold.


Fordeling af opgaver i Styregruppen:
Pia/Træner er formand, Pia/Gismo er ansvarlig for hjemmesiden, Bente/Lui er kaffebrygger, Birgit /Chili er "ledsager" til gåture i området . Joan/Smille er kontaktperson til DBSK og referent. Pia/Gismo og Joan/Smille er ansvarlige for økonomi. Alle er ansvarlige for hjemmeside, fb-siden, praktiske opgaver mv.


Fb-gruppen og regler herfor:
Styregruppen er administatorer. Formålet med fb-gruppen er, at reklamere for træningspladsen og at reklamere for vores dejlige hunderace. Formålet er endvidere, at informere om tiltag på pladsen og via billederne og indlæg, at oplyse om hvad der foregår på pladsen og vise, hvor dygtige vores hunde er og hvor hyggeligt vi har det. Der har ikke været problemer med opslag på fb, derfor laves der ikke regler på nuværende tidspunkt. Det blev besluttet at der før sæsonstart skal orienteres om, at der sættes billeder på fb, således at folk der ikke er interesseret i dette kan give dette til kende.


Evaluering af "sæson efterår 2015":
Der har været skiftende fremmøde. Det drøftes at der skal større fokus på miljøet i Klubben, bla i forhold til nye medlemmer. Da vi har een træner, er det svært at der kan gives mulighed for kaffe og hundesnak efter træning af hvalpene, fordi Træneren forbereder næste træning.

I det omfang det kan lade sig gøre, møder Styregruppen ind i god tid, så det er muligt at få hundesnak selvom man er på første hold. Ud fra at der er rigtig meget viden og erfaring samlet blandt medlemmerne, blev det drøftet, at der skal skabes mulighed for, at få trænet nogle af de hverdagsting før, under eller efter træning som vi gerne vil øve. Det kan være at komme i bilen, af bilen, fra bilen hen til klubhuset, gå forbi en anden hund, gå pænt i snor, øve rul, high five, drej rundt, få gjort noget ved "pelsklumper" bag ørene, osv, det kan være at prøve andres "sager" eks rampe til bilen, sele til hunden, børster, sakse osv osv. Styregruppen er enige om, at de udfordringer vi ser på pladsen, er helt genkendelige og at både nye og gamle har relevant viden at dele ud af.

Juleafslutning den 28.nov:
Der er en egenbetaling på kr 20 pr person som betales ved tilmelding. Der skal selvfølgelig spilles pakkespil, hvor hver person medbringer en pakke til 20-25 kr (hundegave). Der serves æbleskiver, gløg med tilbehør, kaffe, småkager. Pia/træner laver seddel hvor man tilmelder sig til træning den 7. nov. Frist for tilmelding og betaling den 21. nov. Pia/Gismo laver opslag på Hjemmesiden.


Bernerbladet:
Deadline den 10.november. Pia laver forslag til indlæg. Alle i Styregruppen er ansvarlige. Ideer fra medlemmer er meget velkomne.


Nye tiltag:
Folder til nye medlemmer som udleveres og ligger i Klubhuset om "sådan er vi", "sådan gør vi her". Joan kontakter DBSK's kontaktperson for at få ideer fra andre træningspladser. Ideen drøftes på ny i Sæson "Forår 2016".


Medlemmers mærkedage:
Styregruppen har besluttet, at der ikke gives gaver, blomster eller andet i forbindelse med medlemmers eller medlemmers families mærkedage eller særlige hændelser finansieret af medlemmernes kontingent. Det drejer sig ikke om, at der ikke er stor lyst til at give opmærksomhed i glade såvel som sørgelige situationer. Beslutningen er taget ud fra parolen "ingen nævnt, ingen glemt". Initiativer af ovenstående art, må være et privat anliggende.


Ref: Joan

Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com